ข่าวสารล่าสุด

ดร. เรือบิน

หัวหน้าทีมดิจิทัล พรรคไทยสร้างไทย

เมื่อเครื่องพิมพ์ดีดถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ เทปเพลงถูกแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล ความหลงใหลในเทคโนโลยีกลายมาเป็นอาชีพ เป็นพนักงาน เจ้าของธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ผมเรียนรู้ว่าสิ่งที่จะปลดล็อกประเทศไทยจากวิกฤตด้านต่าง ๆ ได้ คือการเผชิญหน้ากับสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และการใช้เทคโนโลยีคือกุญแจที่สำคัญ