เปิดตัวหลักการ "ประชาธิปไตยทางตรง" ทำได้จริงแล้วด้วยเทคโนโยี

ผมมาร่วมพูดคุยในเวที "Metaverse จะเปลี่ยนแปลงการเมืองและรัฐบาลอย่างไร?" ในงาน Thailand Metaverse Expo 2022 ร่วมกับคุณบอมบ์ จากพรรคสร้างอนาคตไทย และ คุณไอติม จากพรรคก้าวไกล

ผมเสนอประเด็นว่า เทคโนโลยีนั้น จะเปิดโอกาสให้เกิดประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมสูง เป็นจริงได้ เพราะวันนี้เรามีเทคโนโลยีบล็อกเชนและการยืนยันตัวตน เพื่อให้ตัวแทนประชาชนได้รับรู้ถึงเสียงจริงของประชาชน เหมือนที่พรรคไทยสร้างไทยได้เริ่มการฟังเสียงประชาชน ผ่านแพล็ตฟอร์ม D-vote และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ ผ่าน Metaverse ของพรรคไทยสร้างไทย

ประโยชน์คือประชาชนจะสามารถเลือกได้ว่าอยากให้งบประมาณที่มาจากภาษีของเรานำไปพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องใด ตัดการอ้างเสียงประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจ ประชาชนสามารถร่วมประเมินการทำงานของข้าราชการระดับสูงรวมไปถึงนักการเมืองว่าผลงานเป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์กับประชาชนหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การลดคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

แม้เรื่องของการใช้ Blockchain และ Metaverse จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น จนถูกตั้งคำถามบ่อยครังว่าจะเป็นไปได้จริงไหม แต่ผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่า ผมและพรรคไทยสร้างไทย ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน จะสามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จแน่นอน และสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการวางโครงสร้าง วางระบบและแพล็ตฟอร์ม

ซึ่งเมื่อแพลตฟอร์มต่าง ๆ เกิดขึ้นสำเร็จแล้ว ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาต่อไป และไม่ย้อนถอยหลังอีกครับ