‘ธรรม์ธีร์ ไทยสร้างไทย’ ผุดไอเดียตั้งสหภาพแรงงาน Gig Worker ชี้แรงงานฟรีแลนซ์คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค Perfect Storm

‘ธรรม์ธีร์ ไทยสร้างไทย’ ผุดไอเดียตั้งสหภาพแรงงาน Gig Worker ชี้แรงงานฟรีแลนซ์คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค Perfect Storm


ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยกำลังแย่ GDP ของประเทศไทยต่ำที่สุดในอาเซียน ขาดการลงทุนใหม่ ๆ การส่งออกสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ กำลังจะเข้าสู่วิกฤตขาดแคลนแรงงานจากสังคมผู้สูงวัย อีกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด ค่าครองชีพสูง ประกอบกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารก็ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการใช้ชีวิตขึ้นสูงตามกัน ซึ่งองค์กรขนาดเล็กและคนทำงานตัวเล็ก ๆ จะได้รับผลกระทบก่อนเสมอ ทางรอดคือ เราต้องทำให้คนตัวเล็กมีความเข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน-ค่าครองชีพ และสร้างความมั่นคง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยยกระดับความสามารถในการผลิตของแรงงานได้


“วันนี้ Gig Economy จึงมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก เพราะจุดเด่นคือมีความยืดหยุ่นกับทั้งนายจ้างและแรงงาน แรงงานสามารถรับทำงานได้หลายที่ที่มีงาน ส่วนองค์กรก็ไม่ต้องแบกรับภาระรายจ่ายประจำที่เกิดจากความผันผวนของตลาด แต่ข้อเสียคือความเสี่ยงถูกผลักไปที่ Gig Worker ซึ่งตัวผมก็ถือเป็นแรงงานอิสระลักษณะนี้ จึงเข้าใจดีว่าเราต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เช่น ความมั่นคงของรายได้ สวัสดิการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ไม่สามารถเข้าถึงประกันสังคมหรือประกันสุขภาพได้ แม้บางบริษัทจะมีสวัสดิการให้ แต่ก็มีเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องทำงานส่งให้ถึงซึ่งทำได้ยาก นอกจากนี้ยังมีความมั่นคงด้านการสร้างฐานะที่หลายคนไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงิน หรือยื่นกู้ธนาคารไม่ผ่าน”


ขณะเดียวกัน ดร.ธรรม์ธีร์ เสนอว่า ควรให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน Gig Worker เพื่อเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้ ทั้งสวัสดิภาพและสวัสดิการ รวมถึงมีข้อตกลงด้านการกำหนดราคาค่าแรงในแต่ละประเภทไม่ให้ตัดราคาไปต่ำกว่าต้นทุน เพราะในตลาดฟรีแลนซ์ ต่างคนต่างเสนอราคาเพื่อแลกแรงงาน หากมีบางคนต้องการงานด่วนหรือทุ่มลดราคาเพื่อดึงลูกค้าจนเกิดเป็น Price War ก็ทำให้ตลาดพัง และผลเสียก็เกิดกับแรงงานด้วยกัน ซึ่งสหภาพที่จะเกิดขึ้นก็ควรจะเข้ามาดูแลส่วนนี้เพื่อไม่ให้มีใครขาดทุน อีกทั้งยังมีเรื่องการพัฒนาทักษะ การรวมตัวกันเพื่อจัดหาเทรนนิ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น พร้อมทั้งการรวมตัวกันจะสามารถต่อรองกับนายจ้างให้เกิดความเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ได้


ดร.ธรรม์ธีร์ เชิญชวนให้มาร่วมลงชื่อผลักดันการก่อตั้งสหภาพแรงงานเพื่อแรงงานอิสระ หรือ Gig Worker และ Freelance ผ่านทาง https://www.d-vote.com/thuntee/95 ที่แบ่งเป็น 11 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานศิลปะและออกแบบ, งานคอนเทนต์, งานการตลาดและโฆษณา, งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, งานดิจิทัลและเขียนโปรแกรม, งานช่างภาพ วิดีโอ ตัดต่อ, งานอีคอมเมิร์ซ, งานที่ปรึกษา, งานขับรถ ส่งอาหาร, งานรับจ้างทั่วไปและอื่น ๆ จากนั้นระบบ D-vote จะเป็นตัวกลางเพื่อประสานขอเอกสารที่จำเป็นต่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานฯ ทางอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพ์ เพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพให้กับแต่ละกลุ่มงาน


“ตามหลักคิดของพรรคไทยสร้างไทยคือ Liberate และ Empower คนตัวเล็ก เพราะพวกเราคือรากฐานของเศรษฐกิจ ผมเองในฐานะ Gig Worker คนหนึ่ง จึงได้เริ่มประสานให้เกิดสหภาพแรงงาน เพื่อให้แรงงานอิสระทุกคนเข้าถึงสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต” ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าว