บรรยายหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ขอบคุณหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก ที่เชิญผมมาเป็นวิทยากรเรื่อง “Big Data เพื่อการประกันภัยในยุค Digital Economy”

.

ประโยชน์ของการลงทุนซื้อประกันแม้ “ไม่ได้ทำให้รวย” แต่ช่วยป้องกันไม่ให้เรา “จนฉับพลัน” จากการต้องควักเงินเก็บออกมาจ่ายในจำนวนมาก เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน ไม่ว่าจะเป็นยามเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดอุบัติเหตุ น้ำท่วม ไฟไหม้ ก็สามารถที่จะนำเงินที่ได้จากประกันที่ทำเอาไว้มาเบิกจ่ายได้

.

ปีนี้ #เศรษฐกิจดิจิทัล ของภูมิภาคเรา ถูกคาดการณ์การเติบโตขึ้นสูงถึง 30% หากอุตสาหกรรมประกันของเรามีพัฒนาการในการใช้ Data และ Digital Platform ในการให้บริการประชาชนจนไปถึงจัดการกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่จะทำให้ภาครัฐมีศักยภาพในการดูแลประชาชนมากขึ้น ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมนี้สามารถเติบโตขึ้น ต้นทุนและราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัยลดลง และประชาชน #คนตัวเล็ก จะเข้าถึงการป้องกันความเสี่ยงและได้ประโยชน์มากขึ้น