9.9 ได้เวลา ปลดล็อก เปลี่ยนประเทศ

⏲9.9 ได้เวลา ปลดล็อก เปลี่ยนประเทศ 🇹🇭🔓

สร้างชีวิตที่ดีกว่า กับไทยสร้างไทย

.

🚩90 ปีของประชาธิปไตยไทย🚩

เราก้าวข้ามไม่พ้นวงจรอุบาท

ที่วนเวียนระหว่างการรัฐประหาร การสืบทอดอำนาจ ประชาชนถูกบั่นทอน

และคุกคามสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยถูกด้อยค่า การละเลยต่อหลักนิติรัฐนิติธรรม นำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยก “เลือกฝ่ายหนึ่งก็ติดหล่ม เลือกอีกฝ่ายก็ติดกับดัก” บ้านเมืองเดินต่อไม่ได้ ประชาชนสิ้นหวัง

.

🔔ถึงเวลาต้อง “เปลี่ยน” ให้

”อำนาจอธิปไตย” เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

.

“มาร่วมเปลี่ยนประเทศ สร้างชีวิตที่ดีกว่า กับพรรคไทยสร้างไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 9 กันยายน 2565

ณ โรงละคร เคแบงค์สยามพิฆเนศ

อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป

และทางFB พรรคไทยสร้างไทย

#9.9ปลดล็อกเปลี่ยนประเทศ

#ร่วมเปลี่ยนประเทศ

#สร้างชีวิตที่ดีกว่า

#change4betterlife

#พรรคไทยสร้างไทย