เปิดตัวแพล็ตฟอร์ม #Citizen_Force

ครั้งแรกของการเมืองไทย! ปราศรัยคู่ขนานพร้อมกันทั้งใน #โลกจริง และ #Metaverse โดยผมได้เปิดตัวแพล็ตฟอร์ม #Citizen_Force ที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมืองมากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมนี้คือหัวใจของ การสร้าง #ประชาธิปไตยทางตรง ที่ประชาชนจะมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญทางการเมือง ที่ไม่ใช่แค่เพียงวันกาบาทเลือกตั้งเพียงวันเดียว แต่ในทุกกระบวนการทางกฎหมาย และการตัดสินใจของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบกับประชาชน

ซึ่งสองสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของการ "ปลดล็อกประเทศไทยด้วยดิจิทัล" ที่จะนำไปสู่พัฒนาการของนโยบายด้านต่าง ๆ เช่น ไทยสร้างไทย Digital Health และ ไทยสร้างไทย Digital Education ฯลฯ ที่จะเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชีวิตที่ดีกว่า ให้กับพวกเราในที่สุดครับ

วันนี้ #ทีมดิจิทัลพรรคไทยสร้างไทย เรามีเป้าหมายในการ “ทำ” อย่างสุดความสามารถ ที่จะสร้างและนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างจับต้องได้ครับ

ขอขอบคุณทุกสื่อ ที่ช่วยนำเสนอข่าวการผลักดันครั้งนี้นะครับ