รับตำแหน่งประธานคณะทำงานเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอบพระคุณพรรคไทยสร้างไทยที่ไว้วางใจและให้โอกาสทำงานในบทบาท "ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล" ครับ