มาร่วมกันเปลี่ยนและสร้างประเทศกับ Citizen Force!

Citizen Force คือ การรวมพลังของ "Active Citizen" เพื่อผลักดันประเด็นทางสังคมตามหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูง

นอกจากนี้ยังมีการสะสม "คะแนนการมีส่วนร่วม" (CF Points)*

ชวนเพื่อน มาสมัคร รับทันที 50 CF Points!

ดูกิจกรรมที่น่าสนใจ


*สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 มีผลทำให้พรรคการเมืองและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจไม่สามารถแจกของรางวัลต่าง ๆ ได้ คะแนน CF Points ที่ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้แลกสิ่งของหรือรางวัลใด ๆ ที่อาจขัดต่อประกาศ กกต.ได้