“ดร.เรือบิน”

หัวหน้าทีมดิจิทัล พรรคไทยสร้างไทย


การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล คือเรื่องที่เก่าไปแล้ว!

แต่ประเทศไทยก็ยังคงตกขบวนของการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำอย่างไรให้เราตามโลกได้ทัน?

ด้วยความเป็นคนชอบ “ความมีประสิทธิภาพ” มาตั้งแต่เด็ก จึงคอยคิดหาวิธีที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้สั้นที่สุด โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด บนพื้นฐานของกฎกติกาที่ถูกต้อง

ตอนเด็ก ๆ ผมไม่ชอบการเรียนในห้อง โดยเฉพาะวิชาที่คุณครูสอนโดยการอ่านหนังสือให้เราฟังแบบบรรทัดต่อบรรทัด เลยกลับบ้านมาอ่านหนังสือเอง และใช้เครื่องพิมพ์ดีดเก่าที่บ้าน พิมพ์ชีทสรุป และแจกเพื่อน ๆ เพื่อประหยัดเวลาของเราและเพื่อนทุกคนไปด้วยกัน

เมื่อถึงวันที่เครื่องพิมพ์ดีดถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ เทปเพลงถูกแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล จากความชอบ กลายมาเป็นอาชีพ ผมได้เรียนรู้วิธีปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อให้งานต่าง ๆ รอบตัวมีประสิทธิภาพจากการเป็นพนักงาน เจ้าของธุรกิจ จนเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัล

วันนี้เมื่อประเทศไทยประสบวิกฤตรอบด้าน การเผชิญหน้ากับสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ คือสิ่งที่ผมมองว่าใช่

ผลงานในระยะเวลา 1 ปีที่ร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย อาทิเช่น การทำให้เสียงประชาชนดังขึ้น ผ่านแพล็ตฟอร์ม Direct Democracy หรือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น, การสนับสนุนสวัสดิภาพให้กับแรงงานด้านดิจิทัลและแรงงานที่ทำงานผ่านช่องทางดิจิทัล ผ่านการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสมาพันธุ์หรือสหภาพแรงงานเพื่อแรงงานอิสระ (Gig Worker), การผลักดันอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ

เมื่อเห็นวิกฤตการเมือง จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะหัวหน้าทีมดิจิทัล และผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน

โดยโฟกัสที่การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาการเมือง (Political Tech) ปัญหาคอรัปชั่น และสร้างความแข็งแรงให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นนักวิชาการที่เน้นการวิจัยจากปัญหาจริง จากข้อมูลจริง ลงพื้นที่เพื่อจะได้เห็นปัญหา รวบรวมแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่ตอบโจทย์

เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาหน่วยงานรัฐ สตาร์ทอัพ SME และ บริษัทมหาชน รวมกันกว่า 30 องค์กร และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ กว่า 50 องค์กร

ก่อตั้งสตาร์ทอัพด้าน GovTech ที่ตั้งใจจะช่วยให้การบริหารจัดการภาษีของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อมาได้ขยายตัวไปยังสตาร์ทอัพด้าน FinTech, HealthTech, E-Commerce และ Blockchain

จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ด้าน Data Mining ที่ The University of Texas-Arlington มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 11 ฉบับ โดยได้รับ H-Index (ค่าพลังในวงการวิจัยโลก) = 8

จากนั้นได้ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 ปีก่อนเดินทางกลับประเทศไทย