นโยบาย ดร.เรือบิน


วันนี้ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยติดอันดับท็อปของโลก การเมืองไทยมาถึงจุดต่ำสุด ซึ่งส่งผลถึงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ค่าครองชีพสูง รายได้หดหาย คนตัวเล็กจะพยายามทำงาน ทำมาค้าขายแค่ไหน ก็ยากที่จะลืมตาอ้าปาก รายใหญ่มีแต่จะเติบโตขึ้น ในขณะที่รายเล็กมีแต่จะเล็กลงจนล้มหายตายจาก


เทคโนโลยีวันนี้ทำให้การกระจายอำนาจสู่มือของประชาชนสามารถทำได้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้คอร์รัปชั่นที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามากมายในประเทศไทย เพื่อให้ต่อจากนี้การออกนโยบายและใช้งบประมาณจะนำประโยชน์มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การพัฒนาเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในระดับแรงงาน องค์กร และการลงทุน